Oferowane usługi

Witraże:

 • projektowanie witraży
 • witraże tiffany
 • konserwacja witraży i dzieł sztuki
 • montaż witraży na konstrukcjach okiennych w nowoczesnych systemach oszkleń ochronnych
 • wykonanie witrażowej oprawy luster
 • oszklenia witrażowe
 • lampy witrażowe
 • witraże sakralne

Mozaiki artystyczne:

 • wykonanie płyt parkietowych, ściennych i sufitowych
 • tematyka figuralna i ornamentalna

Konserwacja dzieł sztuki:

 • konserwacja malarstwa sztalugowego i rzeźby polichromowanej
 • konserwacja mebli, ram obrazów, pozłotnictwo
 • konserwacja i renowacja malarstwa ściennego
 • konserwacja witraży (szkła zabytkowego)
 • renowacja antyków

Zobacz także: